Szukaj

STOCZNIA SOLIDARNOŚĆ

Histotyczna Sala BHP


wersja do wydruku 
Fundusz pomocy

Fundusz Pomocy powstał przy Fundacji Promocji Solidarności w 2003 roku z inicjatywy Komisji Krajowej NSZZ"Solidarność".
Celem Funduszu jest świadczenie pomocy materialnej osobom represjonowanym w okresie
od 13 grudnia 1981 roku do 18 kwietnia 1989 roku i ich rodzinom, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. 
Osoby zainteresowane działalnością Funduszu mogą zapoznać się z zamieszczonym poniżej Regulaminem Funduszu. Dla zainteresowanych dostępny jest formularz wniosku o pomoc w formacie pdf. Do jego odczytania niezbędny jest program Acrobat Reader. Wnioski dostępne są również we wszystkich zarządach regionów NSZZ "Solidarność".
Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że wniosek w imieniu osoby represjonowanej lub członka jego rodziny wypełnia i dostarcza do siedziby Fundacji Promocji Solidarności właściwy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność".

Regulamin funduszu

Formularz wniosku o pomoc
   
Bieżące informacje o działalności Funduszu

» wstecz