Szukaj

STOCZNIA SOLIDARNOŚĆ

Histotyczna Sala BHP


wersja do wydruku 
Aktualności
 2015-07-02
FUNDACJA PROMOCJI SOLIDARNOŚCI BENEFICJENTEM PROGRAMU KULTURA – INTERWENCJE 2015

 Z wielką przyjemnością informujemy o uzyskaniu dofinansowania naszego projektu pt. „Solidarność Pokoleń” w ramach Programu Kultura – Interwencje 2015 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury.

 Celem projektu jest przygotowanie kampanii promocyjnej, która służyć ma wypromowaniu uroczystości 35-lecia strajków Sierpnia’80 i powstania NSZZ „Solidarność”. Hasłem obchodów jest „Solidarność pokoleń", a główne wydarzenia kulturowe odbędą się 29 sierpnia 2015 roku w Gdańsku na terenach postoczniowych, gdzie działać będzie scena edukacyjna nakierowana na kontakt z młodymi ludźmi do innowacyjnego przekazu ważnych treści kulturowych i historycznych w formie konkursów edukacyjnych oraz koncert wizualno-słowno-muzyczny w wykonaniu znanych artystów. Na kampanię składa się pakiet reklam i 4 artykuły w ogólnopolskiej prasie związkowej oraz nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów edukacyjnych w dniu obchodów.

Celem strategicznym Programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Pilotażowa edycja programu odbyła się w 2013 roku i ponawiana jest w każdym kolejnym roku, a jej odbiorcami są zarówno samorządowe instytucje kultury jak również organizacje pozarządowe.

 

 

„Solidarność Pokoleń”
"Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015"

Adm

» wstecz