Fundusz Pomocy w 2018 roku

W 2018 roku Zarząd Fundacji rozpatrzył 22 wnioski o pomoc.

Ogółem przyznano 22 zapomogi losowe.

Łącznie na ww pomoc rozdysponowano kwotę około 28 tys. złotych.

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu Funduszu znajdują się w zakładce "fundusz pomocy".

Autor: Adm (2018-12-31)adres tej wiadomości: http://www.fpsol.org.pl/art.php?id=300

80-864 Gdańsk, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6, tel. (58) 30-84-240, fax. (58) 30-84-331
SKOK im. Franciszka Stefczyka 52 7065 0002 0651 8267 6304 0001