Szukaj

STOCZNIA SOLIDARNOŚĆ

Histotyczna Sala BHP


wersja do wydruku 
Aktualności
 2015-07-03
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/FPS

Fundacja Promocji Solidarności z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ogólnopolskiej prasie związkowej w ramach projektu „Solidarność Pokoleń” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015 oraz Fundacji Promocji „Solidarności”. 

 W załączeniu znajduje się treść zapytania ofertowego wraz ze wzorem oferty, zgodnie z którym prosimy o przesłanie oferty.
Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawach formalnych i merytorycznych jest:
Wojciech Kwidziński, tel. 583084240, w.kwidzinski@solidarnosc.org.pl

Formularz ofertowy.doc

ZAPYTANIE O CENĘ - kampania prasowa.pdf

Adm

» wstecz